Εργαστήρια Δεξιοτήτων Γ' τάξη

Κείμενα και φωτογραφίες των μαθητών της Τρίτης Τάξης, από τα ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία του Βόλου από την περιήγησή μας και τη μελέτη στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στη Θεματική "Η Πόλη μου μέσα από τα δικά μου μάτια"

Μαρία Μπαραμπατζή