Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση μπασκέτας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο, μέχρι την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 12.00 στην διεύθυνση του σχολείου.