Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά γραφείου

Στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου πρέπει άμεσα να αγοραστεί  Γραφείο διαστάσεων 1,60 Χ 0,80 με μεταλλικό τετράγωνο σκελετό και μεταλλική μετώπη μπροστά +συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο + ενσωματωμένο βοηθητικό έπιπλο 1,60 Χ 0,50 με 3 συρτάρια, χώρισμα για κεντρική μονάδα και ράφι προς αντικατάσταση του φθαρμένου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση μπασκέτας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν την προσφορά τους, με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο συνημμένο έγγραφο, μέχρι την Πέμπτη 23/12/2021 και ώρα 12.00 στην διεύθυνση του σχολείου.