Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1920 μέχρι το 1980...

Δείτε μέσα από παλιά αναγνωστικά πώς παρουσιάζονταν απο το 1920 μέχρι το 1980 μέσα από την συλλογή της βιβιλιοθήκης του Ινστιτούτου Παιδαγωγικής Πολιτικής Διαβάστε περισσότερα: Τα Χριστούγεννα στα Αναγνωστικά από το 1920 μέχρι το 1980.

Αναγνωστικό 1929 alt Αναγνωστικό 1946 alt
Αναγνωστικό 1950 alt   Αναγνωστικό 1952 alt
 Αναγνωστικό 1956 alt  Αναγνωστικό 1961 alt
 Αναγνωστικό 1965 alt  Αναγνωστικό 1967 alt
 Αναγνωστικό 1972 alt  Αναγνωστικό 1977 alt

 

πηγή: ipaideia.gr