Πρόσκληση υποβολής προσφορών για αγορά γραφείου

Στο 6ο Γυμνάσιο Βόλου πρέπει άμεσα να αγοραστεί  Γραφείο διαστάσεων 1,60 Χ 0,80 με μεταλλικό τετράγωνο σκελετό και μεταλλική μετώπη μπροστά +συρόμενο ράφι για πληκτρολόγιο + ενσωματωμένο βοηθητικό έπιπλο 1,60 Χ 0,50 με 3 συρτάρια, χώρισμα για κεντρική μονάδα και ράφι προς αντικατάσταση του φθαρμένου