Ωράριο Λειτουργίας 2022_23

Το Σχολείο μας λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00 - 14.00. Οι ώρες διαδασκαλίας εμφανίζονται στο ωρολόγιο Πρόγραμμα...

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή (για οποιονδήποτε λόγο) η δια ζώσης διδασκαλία, πραγματοποιείται τηλεεκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου.

Για κάθε ημέρα ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.

Για την τηλεεκπαίδευση οι ώρες διδασκαλίας διαμορφώνονται ως εξής:

ΩΡΕΣ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η ΩΡΑ  08.30 - 09.00 15 ΛΕΠΤΑ
2η ΩΡΑ  09.15 - 09.45 15 ΛΕΠΤΑ
3η ΩΡΑ  10.00 - 10.30 15 ΛΕΠΤΑ
4η ΩΡΑ  10.45 - 11.15 15 ΛΕΠΤΑ
5η ΩΡΑ  11.30 - 12.00 15 ΛΕΠΤΑ
6η ΩΡΑ 12.15 - 12.45 15 ΛΕΠΤΑ
7η ΩΡΑ 13.00 - 13.30