Ταυτότητα Σχολείου

Στην ταυτότητα του Σχολείου θα βρείτε πληροφορίες σχετικές με την λειτουργία του, όπως το πρόγραμμα σπουδών, το ωράριο λειτουργίας, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ωρολόγιο πρόγραμμα, ανά Σχολικό Έτος...