Η αισθητική παρέμβαση οφείλεται στην κ. Β. Νικολαΐδου.

Υπεύθυνος καθηγητής κ. Α. Κομνός