Υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Βασιλική Ζαγόρη

Η ανάγκη και η δυνατότητα λειτουργίας εργαστηρίων στην εκπαίδευση, δημιούργησε την αίθουσα καλλιτεχνικών στο χώρο του σχολείου μας απο το 2010 - 2011 με τον τότε διευθυντή κο Σωτήριο Αργύρη.

Σημαντικό και ρυθμιστικό ρόλο στην πολλαπλή παρουσίαση του μαθήματος έπαιξε η επένδυση σε συγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, όπως ενός προτζέκτορα (projector), μόνιμα τοποθετημένου, laptop  του σχολείου και η σύνδεση στο διαδίκτυο μέσω της αίθουσας Πληροφορικής, ώστε να έχουμε άμεση επαφή με διάφορες πηγές πληροφοριών

ενισχύοντας περισσότερο τη (μονομερή) εφαρμογή του μαθήματος πέραν κλασικών υλικών σχεδίασης, χρωματισμού και κατασκευών.