ΥΑ 10645/ΓΔ4/22/01/2018/ ΦΕΚ 120/τ Β'/23/01/2018 ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Εγγραφές - Μετεγγραφές - Φοίτηση - Διαγωγή - Ποινές και άλλα θέματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

Περισσότερα: ΥΑ 10645/ΓΔ4/22/01/2018/ ΦΕΚ 120/τ Β'/23/01/2018 ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, συμπληρώστε το σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια εκτυπώστε το ή αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση:

Ηλεκτρονική φόρμα υπεύθυνης δήλωσης σε μορφή: Adobe Reader (.pdf)