ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Αφού έγινε η παρουσίαση του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούμε φέτος από τις καθηγήτριες μας ,κα Μπόγλου και κα Λουμπάκη(κλιματικές αλλαγές - βιώσιμη πόλη),ορίσαμε τους στόχους του προγράμματος.

 • Να γνωρίσουμε  τις σημασίες των εννοιών: κλίμα, κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν και στο παρόν 
 • Να ανιχνεύσουμε  τις αιτίες που τα προκαλούν
 • Να συνειδητοποιήσουμε  τη σημασία  των επιπτώσεων  των παραπάνω για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον
 • Να αλλάξουμε  τις συνήθειες μας και να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση,  ώστε να κάνουμε την πόλη μας βιώσιμη

Έπειτα όρισαν  τις μεθόδους εργασίας που θα ακολουθήσουμε στα επόμενα μαθήματα μας

 • Διαθεματική  προσέγγιση
 • Εργασίες σε ομάδες

 .      Παιχνίδια ρόλων(ομάδα φωτογράφων , καλλιτεχνών, δημοσιογράφων,κατασκευαστών)

 • Δράσεις εντός και εκτός σχολείου

Αφού  χωριστήκαμε σε ομάδες , αναλάβαμε  την παρουσίαση για την επόμενη φορά των εξής θεμάτων :

 • Τι είναι   κλίμα -καιρός-κλιματικές αλλαγές
 • Κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν
 • Κλιματικές αλλαγές στο παρόν

.       Ακραία καιρικά φαινόμενα                               

 • Ποια είναι τα αίτια κλιματικών αλλαγών(φυσικά π.χ. ηφαίστεια, ήλιος-ανθρωπογενή π.χ.  η έξαρση του φαινόμενου  του θερμοκηπίου
 • ·         Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο( όπως λιώσιμο πάγων, αύξηση της θερμοκρασίας, ξηρασία, πυρκαγιές, πλημμύρες και πολλά άλλα)

Αφού έγινε η παρουσίαση των  παραπάνω θεμάτων ,καταλήξαμε σε ορισμένα συμπεράσματα:

 • Το κλίμα μεταβάλλεται περιοδικά

 ·         Οι αλλαγές που παρατηρούνται οφείλονται στις δραστηριότητες των ανθρώπων

 • Τα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι πιο έντονα τα τελευταία χρόνια
 • Τα επόμενα χρόνια η κατάσταση θα είναι χειρότερη , αν δεν ληφθούν μέτρα άμεσα

Προβληματιστήκαμε επίσης για το λόγο που τα κράτη δεν έχουν ακόμη πάρει αυστηρά μέτρα  για τη σωτηρία του περιβάλλοντος ,αν και οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου τα τελευταία 40 χρόνια 

 Σε επόμενο μάθημα είδαμε το ντοκιμαντέρ ΗΟΜΕ, που αναφερόταν στη Γη και στις αλλαγές που συντελούνται εξαιτίας της κακής διαχείρισης του φυσικού πλούτου από τον άνθρωπο. Σχολιάσαμε την ταινία και προβληματιστήκαμε σχετικά με τα όσα αναφέρονταν σε αυτή και σε όσα είχαμε αναφέρει και εμείς από τις έρευνες μας σε προηγούμενο μάθημα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι

Σε άλλη συνάντησή μας  καταγράψαμε τις επιπτώσεις για το περιβάλλον γενικά ,αλλά και για τη χώρα μας,  όπως??? και προτείναμε λύσεις στο πρόβλημα και από την πλευρά του κράτους αλλά και των πολιτών.

Επισκεφτήκαμε την ιστοσελίδα της WWF, όπου ενημερωθήκαμε για το πώς οι κλιματικές αλλαγές θα επηρεάσουν τη χώρα μας και ειδικότερα την περιοχή μας. Για παράδειγμα θα έχουμε πιο ήπιους χειμώνες αλλά με λιγότερες βροχές και έντονες καταιγίδες και πλημμύρες, ενώ τα καλοκαίρια θα είναι πιο ζεστά και  εντονότερη η λειψυδρία.

Ακόμα ο κάθε ένας από εμάς μπήκε στην ιστοσελίδα της Greenpeace ,στον κόμβο <εξοικονόμηση ενέργειας>,    για να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικά ένα ερωτηματολόγιο για το πόση ενέργεια καταναλώνουμε.

Έτσι αναφερθήκαμε στο πόση ενέργεια καταναλώνει για παράδειγμα μια κοινή λάμπα το χρόνο,                    οι ηλεκτρικές συσκευές μας, κ.α. και πόσο διοξείδιο τοι άνθρακα απελευθερώνεται στο περιβάλλον από κάθε ένα από αυτά .Επίσης υπολόγισε ο καθένας μας πόσα χρήματα  μπορούμε να εξοικονομήσουμε βοηθώντας συγχρόνως και το περιβάλλον μας, π.χ. από μια μόνο λάμπα χαμηλής κατανάλωσης κερδίζουμε περίπου το χρόνο 20 ευρώ!

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έχει υπολογιστεί ότι ως κράτος εκλύουμε στο περιβάλλον 138.000.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ένα πιθανό black out κοστίζει στη χώρα μας 15.000.000 ευρώ!

Τέθηκε λοιπόν το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της χρησιμότητάς τους για εμάς αλλά και για το περιβάλλον( αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, η σωστή διαχείριση και εκμετάλλευση του νερού ).Στη χώρα μας, αν και έχουμε δεσμευτεί από τις κοινοτικές οδηγίες για την προώθηση της πράσινης ενέργειας, η προώθησή της γίνεται με αργούς ρυθμούς, σε μια χώρα όπου ο ήλιος ,ο άνεμος και το νερό υπάρχουν σε αφθονία, αλλά δεν γίνεται σωστή εκμετάλλευσή τους.  Η αγορά της Ελλάδας έχει στραφεί κυρίως στα φωτοβολταΪκά συστήματα, γιατί έχουν χαμηλότερο κόστος αγοράς και μεγαλύτερη απόδοση,   ενώ η χρήση άλλων έχει αγνοηθεί , όπως το θαλάσσιο φίδι ,που παράγει ρεύμα με το κύμα

Επίσης δημιουργήσαμε ερωτηματολόγιο με 15 ερωτήσεις πάνω σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας ,όπως η κατανάλωση νερού, η κατανάλωση ενέργειας ,κ.α., το οποίο απευθύναμε σε μαθητές, καθηγητές και φίλους. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά?..Σε ότι αφορά την ανακύκλωση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (καθηγητές, μαθητές, συγγενείς) είναι πολύ ευαισθητοποιημένοι, αλλά στην εξοικονόμηση ενέργειας χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια, όπως επίσης και στον τομέα της ματακίνησής μας μέσα και έξω από την πόλη.

Τα συμπεράσματα μας από το ερωτηματολόγιο ήταν επίσης σημαντικά??

Ο πολίτης κινητοποιείται , όταν έχει και ανάλογα κίνητρα, όπως με την αλλαγή των κλιματιστικών με καινούργια νεότερης τεχνολογίας ή ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς, όπως στην περίπτωση της ανακύκλωσης

Βιώσιμη  πόλη

Οι καθηγήτριες  μάς ζήτησαν να αναρτήσουμε σε δύο πίνακες που δημιουργήσαμε σε αυτήν εδώ την αίθουσα αντικείμενα: στον ένα αντικείμενα που να δείχνουν ότι μειώνουμε, ανακυκλώνουμε, ξαναχρησιμοποιούμε και στον άλλο ζωγραφιές και συνθήματα για  το περιβάλλον, καθώς και φωτογραφίες από την πόλη μας, που τραβήξαμε εμείς και που να δείχνουν θετικά ή αρνητικά της στοιχεία. Μία από αυτές τις φωτογραφίες  έχει σταλεί σε ένα διαγωνισμό για την πόλη μας με θέμα < η πόλη με μαγεύει,           η πόλη με               >.     Άλλοι ανέλαβαν την κατασκευή σε μακέτα ενός οικολογικού σπιτιού  πάνω σε πρότυπα που εφαρμόζονται πειραματικά σε άλλες χώρες και έχουν θετικά αποτελέσματα                            

 Επίσης κάποιοι συμμαθητές μας επισκέφθηκαν το σταθμό ΤΡΤ, για να ενημερωθούν για ζητήματα της πόλης μας.  Για να διαπιστώσουμε , αν αυτά που θεωρούμε εμείς και οι συμμαθητές μας  ως θετικά ή αρνητικά ζητήματα της  πόλης,  συμπίπτουν με αυτά  για τα οποία μας ενημέρωσαν, ζητήσαμε από τους συμμαθητές μας να απαντήσουν σε τρεις βασικές ερωτήσεις  :

1Να αναφέρεις κάποιο θετικό στοιχείο της πόλης μας ή κάποια από τις ομορφιές της  :

 Η επικρατέστερη απάντηση ήταν οι φυσικές της ομορφιές (θάλασσα, Πήλιο)

2.Να αναφέρεις κάποιο αρνητικό στοιχείο της  ή βασικό της πρόβλημα:

Οι  επικρατέστερες απαντήσεις ήταν οι βιομηχανίες και το κυκλοφοριακό, τα σκουπίδια και η έλλειψη χώρων στάθμευσης και άθλησης

3.Να προτείνεις κάτι που πιστεύεις ότι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας ή θα λύσει κάποιο βασικό της πρόβλημα  

Εδώ οι απαντήσεις  ήταν ανάλογες με τα παραπάνω προβλήματα: περισσότερο πράσινο, λιγότερη χρήση   αυτοκινήτων, ποδηλατοδρόμοι, φίλτρα στα εργοστάσια, κ.α.                                                                                                   Το σημαντικότερο είναι ότι τα ίδια τα παιδιά παραδέχονται ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο το κράτος , αλλά και μας τους ίδιους τους πολίτες και ότι εμείς οι ίδιοι είμαστε υπεύθυνοι για ότι γίνεται ή δεν γίνεται στην πόλη μας και δεν λύνονται τα προβλήματα μόνο με αλλαγή Δημάρχου ,όπως πρότεινε κάποιος συμμαθητής μας!      

Τον Μάρτιο το σχολείο μας επισκέφθηκε η κα Λίλη Μπακρατσά, αρχιτέκτονας με ειδικότητα σε θέματα περιβάλλοντος, η οποία μας μίλησε για την έννοια της βιώσιμης πόλης και μας έθεσε ερωτήσεις σχετικά με όσα και εμείς οι ίδιοι είχαμε ασχοληθεί  και προβληματιστεί. Για παράδειγμα  χρησιμοποιούμε τα Μ.Μ.Μ. ή το ποδήλατό μας,  μας αρέσει η γειτονιά μας ,το σχολείο μας, υπάρχει αρκετό πράσινο και ελεύθεροι χώροι για να παίξουν τα παιδιά,  τα κτήρια να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, κ.α. Σκοπός της παρουσίασης της ήταν να συνειδητοποιήσουμε  ότι  εμείς οι ίδιοι πρέπει να δράσουμε για να είναι η πόλη μας βιώσιμη και στο μέλλον, μέσα από παραδείγματα  και προτάσεις που μας έκανε

Στην ιστοσελίδα της πόλης μας υπάρχει ενότητα που αναφέρεται στις δράσεις του Δήμου και της πολιτείας που έχουν ως στόχο την καλύτερη οργάνωση  και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΑΣ ΑΓΑΠΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ  ΜΑΣ ΚΑΙ  ΑΣ  ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ  ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ?     (Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο σχετικά με το θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε φέτος)           

βιώσιμη πόλη(παρουσίαση) by 6gymvolo