Ο Δρόμος έχει την δική του ιστορία

Εργασία των μαθητών των τμημάτων Β1 και Β4 στα πλαίσια του μαθήματος Γεωλογία - Γεωγραφία...