Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση 5μερης εκδρομής στο Ηράκλειο Κρήτης.