Δημοσιοποίηση προσφορών για πολυήμερη εκδρομή στο Παλέρμο

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι του πρακτορείου TSINOUDIS.