Δημοσιοποίηση προσφορών για ημερήσια εκδρομή στην Θεσσαλονίκη 21/12/2016

Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι του πρακτορείου ΟΘΡΥΣ TRAVEL.