Πρόσκληση ενδιαφέροντος ελαιοχρωματισμού μεταλλικού σκελετού υποστέγου κ.λ.π.

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Παραλαβή προσφορών έως Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12.30...