Αξιολόγηση προσφορών

Για την εκδρομή επιλέχθηκε το Τουριστικό γραφείο Tsinoudis travel