Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Μεταβολής
Ευχαριστήριο... 21 Σεπτεμβρίου 2020
Οδηγίες και αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19 στο σχολικό περιβάλλον 14 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση - Έναρξη Σχολικού Έτους 08 Σεπτεμβρίου 2020
Ανακοίνωση 29.06.20 09 Ιουλίου 2020
Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-γραφής», μαθητών/-τριών για το σχολικό έτος 2020 ? 2021. 17 Ιουνίου 2020
Εξεταστέα ύλη Επαναληπτικών εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 14 Ιουνίου 2020
Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων σχετικά με την ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές 11 Ιουνίου 2020
Αίτηση - Δήλωση για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 22 Μαϊος 2020
Επαναλειτουργία Σχολείου από 18/05/2020 13 Μαϊος 2020
Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες 07 Μαϊος 2020