Σ΄ αυτό το σχολείο...

Μια ωραία ιδέα που υλοποίησε το 7ο Δημοτικο Σχολείο Νίκαιας