Ύλη εξετάσεων 2016..

Απο το 6ο Γυμνάσιο Βόλου ανακοινώνεται η εξεταστέα ύλη ανά τάξη και μάθημα.

 

 

Α' ΤΑΞΗ

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ: ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

                   ΚΕΦ 2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

                   ΚΕΦ 4ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4.1, 4.2

                   ΚΕΦ 6ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.3, 6.5, 6.6

                   ΚΕΦ 7ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13

                      ΚΕΦ 2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.3, 2.6

                      ΚΕΦ 3ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.1, 3.2

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

2   Α, Γ

3   Β, Γ1, Γ2

4   Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3

5 Β2, Γ1, Γ2, Γ3

6 Α, Β1, Β2, Γ

7 Α, Β2, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4

8 Β1, Γ1, Γ2

9 Γ1, Γ2, Γ3

10 Β2, Γ

11 Α, Β1, Γ

12 Α, Β1, Γ1, Γ2

13 Γ1, Γ2

17 Γ2.1

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ενότητες 1, 3, 4, 7, 8 και σελ. 15 (Διαίρεση Οδύσσειας)

ΡΑΨΩΔΙΑ α, ενότητες 1, 2, 3, 4

ΡΑΨΩΔΙΑ ε, ενότητες 7, 8

ΡΑΨΩΔΙΑ ζ, ενότητα 11

ΡΑΨΩΔΙΑ ι, ενότητα 15

ΡΑΨΩΔΙΑ π, ενότητα 22

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1 (ΟΛΗ)

2 Γ (Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ)

3 Α, Β, Γ1

4 (ΟΛΗ)

5 (ΟΛΗ, ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)

6 (ΟΛΗ)

Επισημαίνεται ότι η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ όλων των παραπάνω ενοτήτων συμπεριλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. Μανιτάρια στην πόλη
 2. Ο παππούς και το εγγονάκι
 3. Το πιο γλυκό ψωμί
 4. Τα πράγματα στρώνουν περισσότερο
 5. Ο Βάνκας
 6. Η Νέα Παιδαγωγική
 7. Ο δρόμος για τον παράδεισο είναι μακρύς
 8. Νινέτ
 9. Η ζωή στη Σύμη
 10. Τα κόκκινα λουστρίνια

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β:   ΣΕΛ. 21-25 & 29-32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:   ΣΕΛ. 37-41

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ:   ΣΕΛ. 43-49 & 52-62

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε:   ΣΕΛ. 69-75 & ΣΕΛ. 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: ΣΕΛ. 83-88

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ:   ΣΕΛ. 102-103

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1, 2, 3, 5, 8(ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ), 10, 12, (ΠΑΡΑΘΕΜΑ «ΚΡΙΤΕΣ»), 13, 14 (ΠΑΡΑΘΕΜΑ «ΧΡΙΣΗ ΒΑΣΙΛΙΑ»), 16, 17, 18, 20(ΠΑΡΑΘΕΜΑ «ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ»), 21, 25

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 8

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ THINKTEEN 1st GRADE ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

ΑΠΟ ΤΟ WORKBOOK ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ THINKTEEN 1st GRADE ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

ΑΠΟ ΤΟ WORKBOOK ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

DEUTSCHEIN-HIT 1

BIBΛΙΟ

Lektionen 1-3 , Seiten 13-18, 21, 22,24-28, 31, 35-36, 38-39, 42-45 , 51 , 52

ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Lektionen 1-3 + Anhang

ΜΑΘΗΜΑ:ΓΑΛΛΙΚΑ

       (Από το βιβλίο action. fr ? gr 1)

 1. 1)Textes(κείμενα):ενότ. 1 (σελ.26-27),   ενότ. 2 (σελ. 46-47), ενότ. 3 (σελ. 66-67) και όλο το λεξιλόγιο
 2. 2)Grammaire (γραμματική):   a)lescouleurs (τα χρώματα) (σελ 19), b)verbesauxiliairesavoir-?tre (βοηθητικά ρήματα avoir-?tre) (σελ. 22), c)verbesdu 1ergroupe (ρήματα 1ης συζυγίας) (σελ 22), d)venir-faire (σελ. 36, 53), e)lesnombresde 0-69 (αριθμοί από 0-69) (σελ. 18, 31), f)lef?minindesadjectifsdenationalit? (το θηλυκό των επιθέτων εθνικότητας) (σελ. 34), g)lesadjectifsnum?rauxcardinaux (αριθμητικά επίθετα έως 20ός) (σελ. 32), h)habiter , ?tre + en, ? ? venirde, d? (σελ.36), i) leplurieldesadjectives (ο πληθυντικός των επιθέτων) (σελ. 54), j)lesadjectifsinterrogatifs ( ερωτηματικά επίθετα quel, quelle, quels, quelles) (σελ. 75), k)l? heure (η ώρα) (σελ. 70), l)jouer ? ? jouerde ? fairede (σελ. 72).

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α? Α1.1, Α1.3, Α1.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β? Β1.2, Β2.1, Β2.2, Β3.2, Β3.4, Β4.2, Β4.3, Β4.4, Β5.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ? Γ1.1, Γ2.1

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 1.2, 1.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ, 2.1, 2.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.2, 3.4 ΚΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΣΕΛ 66

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4.2, 4.4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5.4

          

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  Β? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ: ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1, 1.2, 1.5

                        ΚΕΦ   2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1, 2.2

                   ΚΕΦ 3ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ   3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2, 1.3, 1.4

                      ΚΕΦ 2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1, 2.2, 2.4

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1, Α

                     2, Β1, Β2, Γ1, Γ2

                     3, Α, Β2, Γ1

                      4, Γ1, Γ2

                     5. Α, Β1, Β2, Γ1(ΟΧΙ ΑΛΛΗΛΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ   ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ) ,

                           Γ1, Γ2

                       6, Β1, Β2, Γ

                       7, Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Γ3

                       8, Γ1, Γ2

                     11, Α, Γ

                     12, Γ

                       13, Γ

                       15, Γ1, Γ2 (ΜΟΝΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 118)

                       16   Γ1   (ΟΧΙ ΚΤΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 7 - 9, 16 ? 21, 23, 29 ? 30, 32 ? 35, 36 ? 38, 39 ? 42, 55 (Μόνο το δ?), 56 ? 61, 67 ? 68, 89 ? 90, 110 ? 112, 113 ? 115, 134 ? 137 (μέχρι ?η πλειονότητα ήταν αγροτική).

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ( ΙΛΙΑΔΑ )

ΕΙΣΑΓΩΓΗ : σελ . 8-11

ΡΑΨΩΔΙΑ Α : στίχοι 1-306 , 350-431 , 494-612

ΡΑΨΩΔΙΑ Γ : στίχοι 121-244

ΡΑΨΩΔΙΑ Ζ : στίχοι 369-529

ΡΑΨΩΔΙΑ Π : στίχοι 684-867

ΡΑΨΩΔΙΑ Χ : 247-394

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ : 1 , 2 , 3 ( ΟΧΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ), 4 ( ΟΧΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ) , 5 , 6 .

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο : Ινδιάνος Σιάτλ

Μια Κυριακή στην Κνωσό : Νικ. Καζαντζάκης

Αναμνήσεις της Κωνσταντίνας από τη Γερμανία : Άλκη Ζέη

Και πάλι στο σχολείο : Ζωρζ Σαρή

Γραφείον ευρέσεως εργασίας : Μένης Κουμανταρέας

Τα λουλούδια της Χιροσίμα : Εντίτα Μόρρις

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 1,   3,   9,   10,   12,   14,   16,   19,   21,   22,   24,   25,   26,   30

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 3, 4, 5(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 1, 6, 7), 6(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 4), 8(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 3), 9(ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛ. 47), 10, 13(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΕΛ. 61), 14(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 4), 15(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 1, 5), 16, 19(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 1), 21(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 2), 24(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 1), 27(ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ: 4).

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Α? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

ΣΕΛΙΔΕΣ: 114, 115 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.2), 116, 117, 118,

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ:

ΣΕΛΙΔΕΣ: 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87 (ΟΧΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4.4)

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.2,   2.2,  2.2.1, 2.2.2,  2.3, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.6, 2.6.1,       2.6.2, (ΜΟΝΟ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 4 ΣΕΛ. 52),   2.7,   2.8,   2.9, 2.10, 2.11

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ THINKTEEN 2ndGRADE ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

ΑΠΟ ΤΟ WORKBOOK ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ? ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

THINKTEEN 2 STUDENT?SBOOK - Προχωρημένων ?UNITS 1 & 2 (σελ. 9 - 46 )

THINKTEEN 2 WORKBOOK -Προχωρημένων ?UNITS 1 & 2 (σελ.. 6 ? 35)

 

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

DEUTSCH EIN-HIT 1

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Lektionen 5-6 ,   Seiten 64-103 , Texte s. 86-87 , 72 , Diktate s. 72 , 87

Akkusativ , Schulsachen-f?cher ? r?ume, Komposita , kein-nicht, Uhrzeit, unser-euer , Modalverben, Imperativ, Sie-form

ΜΑΘΗΜΑ:ΓΑΛΛΙΚΑ

(Από το βιβλίο action. fr ? gr 1)

 1. 1)Textes ( κείμενα): ενότ. 3 (σελ. 66-67), ενότ. 4 (σελ. 86 -87), ενότ. 5 ( σελ. 108-110) και όλο το λεξιλόγιο
 2. 2)Dict?e(ορθογραφία): σελ. 103
 3. 3)Grammaire (γραμματική) :   a)l? heure (η ώρα) (σελ.70), b)lesadjectifsinterrogatifs (ερωτηματικά επίθετα quel, quelle, quels, quelles) (σελ.75), c)lesarticlespartitifs ( μεριστικά άρθρα du, dela, del?, des) ή πρόθεση de ( σελ. 93), d)lesverbesdu 1ergroupe (ρήματα 1ης συζυγίας), e) ρήματα ?tre, avoir, manger, boire, prendre, faire (σελ. 22, 53, 92),   f)aller + ? (au, ? la, ? l?, aux ) (σελ. 116), g)l? imp?ratif ( προστακτική) (σελ. 118).

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  Γ? ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφάλαιο 1ο : Ενότητες 1, 2

Κεφάλαιο 2ο : Ενότητες 5, 7, 8, 9, 10

Κεφάλαιο 4ο : Ενότητες 17, 19, 20

Κεφάλαιο 6ο : Ενότητες 27, 29, 30

Κεφάλαιο 7ο : Ενότητες 31, 32, 34

Κεφάλαιο 8ο : Ενότητες 38, 39

Κεφάλαιο 9ο : Ενότητες 40, 44

Πηγές από τις σελίδες: 12, 15, 25, 28, 30, 31, 33, 55, 82, 83, 89, 92, 107, 109, 121, 122.

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η Α, Β, Γ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Β, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η Α, Β, Γ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η Β, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η Α, Β, Γ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ (ΟΧΙ ΑΥΤΟΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ)

ΕΝΟΤΗΤΑ 9η Α, Β, Γ, ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 10η Β, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η Β, Γ

ΑΡΡΙΑΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟ Α? ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 - 7)

                     ΒΙΒΛΙΟ Β? ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 9-11)

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΙΧΟΙ 1-191

Α? ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΧΟΙ 437 ? 575

Β΄ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΧΟΙ 588 ? 1219

Γ? ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΧΟΙ 1286 - 1424

Δ? ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΙΧΟΙ 1500 - 1592

ΕΞΟΔΟΣ             ΣΤΙΧΟΙ 1813 ? 1870

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΔΑ 65 ? 68, 72 ? 76 Ή   63 ? 66, 70 ? 74

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

1.1,     1.2,   1.3,     1.4,   1.5,     1.6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.

2.1,   2.2,   2.3,   2.5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.

4.1,   4.2,     4.3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.

5.1,   5.2,   5.3

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ: ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10

                        ΚΕΦ   2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.2, 2.4

                   ΚΕΦ 3ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ   3.2, 3.3

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΕΦ 1ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1.1, 1.2, 1.5, 1.6

                      ΚΕΦ 2ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2.1, 2.2, 2.3

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΡΧΑΡΙΟΙ

THINK TEEN

3rd GRADE OF JUNIOR HIGH SCHOOL

UNITS 1-5

KEIMENA : όλα (Ss book p. 4,14,16,29,40,53 )

GRAMMAR :   Past Simple

                    Past Continuous

                   Present Perfect Simple

                    Present Perfect Continuous

                    Conditionals

                    Gerund- Infinitive

VOCABULARY: units 1-5

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ THINKTEEN 3ndGRADE ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4, 5, 6, 7. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΜΟΝΟ Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ PASSIVEVOICE

ΑΠΟ ΤΟ WORKBOOK ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4, 5, 6, 7. ΑΠΟ ΤΗΝ 8η ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΙ ΣΕΛΙΔΕΣ 79, 86, 87

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

              Lektion 1 ? Texte : s. 14, 20 , Diktate: s. 17, 20 , 12

Komparation , Trennbare Verben , Weil , Syntax , auf die/ nach , war , hatte , Perfekt , Tiere / Farben

ΜΑΘΗΜΑ:ΓΑΛΛΙΚΑ

(Απότοβιβλίο action. fr ? gr 1, action. fr ? gr 3 )

 1. 1)Textes (κείμενα): ενότ. 6 [ action. fr ? gr 1] (σελ.130 - 131), ενότ. 1 (σελ. 28 - 29)   [ βιβλίο action fr-gr 3] και όλο το λεξιλόγιο.
 2. 2)Dict?e (ορθογραφία): σελ. 15 [action. fr ? gr 3].
 3. 3)Grammaire (γραμματική): a) les verbes du 2e groupe (ταρήματα 2ηςσυζυγίας) [σελ.136], b) les adjectifs d?monstratifs ( δεικτικάεπίθετα ce, cet, cette, ces) [σελ. 137], c) le pluriel des noms (οπληθυντικόςτωνουσιαστικών) [σελ. 138], d) le pass?-compos? (οπαρακείμενοςμετοβοηθητικό avoir, σερήματα 1ηςσυζυγίαςκαι finir, choisir, faire, prendre, ?tre, avoir, boire), e) les adverbes interrogatifs (ερωτηματικάεπιρρήματα) [σελ. 19], f) le subjonctif (υποτακτική) [σελ. 36 ? 37].

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 18, 19, 26, 30

*? «ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΣΕΛ 56.

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ Α:   2.1 (ΣΕΛ. 15-16),   3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (ΣΕΛ. 21-26), 4.2, 4.3 (ΣΕΛ. 31-33), 4.5 (ΣΕΛ. 34-35), 5.1 (ΣΕΛ. 38-39), 5.3, 5.4, 5.5 (ΣΕΛ. 42-45), 6.3, 6.4 (ΣΕΛ. 49-53).

ΜΕΡΟΣ Β: ΚΕΦ 8 (ΣΕΛ. 67-75), ΚΕΦ 9 (ΣΕΛ. 81-83), ΚΕΦ 12 (ΣΕΛ. 106-117)

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1.1, 1.2 (ΕΩΣ ΣΕΛ. 23), 1.3( ΕΩΣ ΣΕΛ. 29),   5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2(ΕΩΣ ΣΕΛ. 122), 7.1(ΕΩΣ ΣΕΛ. 135)

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:           ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6

                                    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:   2.1, 2.2, 2.3

                                    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:   3.1                   

                                    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4:   4.1, 4.3

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:   3.1, 3.2, 3.4

                             4.1, 4.2, 4.5

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η:   1, 1.1, 1.2, 1.3

                           2.2, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10

                           3.1, 3.2, 3.3, 3.4

ΜΑΘΗΜΑ: ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

 1. ΤΟΥ ΓΙΟΦΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ
 2. ΘΟΥΡΙΟΣ
 3. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 1ο, 2Ο
 4. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟΥ
 5. Ο ΚΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ
 6. ΤΑ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙΑ
 7. ΚΑΒΑΦΗΣ (2 ΠΟΙΗΜΑΤΑ)
 8. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ
 9. ΕΝΑΣ ΡΩΣΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1η (Β1, Β2, Β3), 2η, 3η, 4η (Β1, Β2, Δ), 5η, 6η, 7η (Β1, Β2 ΚΑΙ   Γ)