Πρόγραμμα και Εξεταστέα Ύλη Προαγωγικών - Απολυτήριων Εξετάσεων

Από το 6ο Γυμνάσιο Βόλου ανακοινώνεται το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που θα εξεταστούν γραπτά στις προαγωγικές - απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.