Ηλεκτρονικές Εγγραφές μαθητών Γ' Γυμνασίου σε Λύκεια

Παρακαλούνται οι γονείς - κηδεμόνες των Μαθητών της Τρίτης Γυμνασίου να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο Σχολείο την Υπεύθυνη Δήλωση που επισυνάπτεται...