Ανακοίνωση 30.01.20

Ανακοίνωση

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι η θητεία του υπάρχοντος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 6ου Γυμνασίου Βόλου φτάνει στο τέλος της. Τα παιδιά όλων των μελών του προεδρείου σε λίγο αποφοιτούν από το 6ο Γυμνάσιο. Είναι απαραίτητο το σχολείο να εκπροσωπείται από έναν ισχυρό σύλλογο που να διεκδικεί έργα για το σχολείο , να συνομιλεί με τις αρχές , όπως τον Δήμο Βόλου , τη Σχολική Επιτροπή , τη Δ.Δ.Ε Μαγνησίας , την Εκκλησία , τη Διεύθυνση του Σχολείου και με άλλους συλλόγους για θέματα που αφορούν τη βελτίωση της σχολικής ζωής.

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων θα γίνουν στις 5 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 π.μ

Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά σας ο Σύλλογος θα οδηγηθεί σε διάλυση. Η επανασύσταση του συλλόγου είναι αρκετά δύσκολη.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη

Την ίδια ημέρα , στις 13:00 θα δοθούν οι έλεγχοι επίδοσης των μαθητών/τριών του Α΄τετραμήνου και θα γίνει ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς.

Σημείωση : Πριν τις 13:00 ΔΕΝ μπορείτε να πάρετε τους ελέγχους.

Αν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης για την συγκεκριμένη ημέρα . υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής του ελέγχου από τη γραμματεία οποιαδήποτε επόμενη ημέρα.