Ανακοίνωση

Από τη Διεύθυνση του σχολείου ανακοινώθηκε ότι :

Η Ενημέρωση γονέων όλων των μαθητών όλων των τάξεων

για θέματα Προόδου - Φοίτησης - Συμπεριφοράς

θα πραγματοποιηθεί τις παρακάτω ημερομηνίες

 

Ημερομηνία Ώρα
Τρίτη 26/11/19 09:00 ? 13:00 *
Δευτέρα 16/12/19 09:00 ? 13:00 *
Τετάρτη 15/01/20 09:00 ? 13:00 *

* Δεν θα παρευρίσκονται οι καθηγητές που διδάσκουν την ίδια

   Ημέρα και σε άλλη σχολική μονάδα.

--------------------