Σχολική γιορτή

Ανακοίνωση

Σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

Από τη Διεύθυνση του σχολείου ανακοινώθηκε ότι η σχολική γιορτή για το Πολυτεχνείο

θα γίνει την Παρασκευή 15η Νοεμβρίου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου

από 08:45 έως 09:30