Ενημέρωση

Ανακοίνωση - Πρόσκληση

Αγαπητοί Γονείς

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 9/10/2019 και ώρα 6 μ.μ στην ενημέρωση γονέων

των μαθητών της Α΄τάξης Γυμνασίου σχετικά με θέματα που αφορούν στους

κανόνες λειτουργίας του σχολείου και την ομαλή ένταξη του παιδιού σας σ΄αυτό.

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

 

ο Διευθυντής

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

---------------------------------------