Αποτελέσματα εξετάσεων - Εγγραφές

Ανακοίνωση

Από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων περιόδου Μαϊου - Ιουνίου 2018 - 2019.

 

Α.  Οι κηδεμόνες των μαθητών μπορούν να παραλαμβάνουν τους Ελέγχους Προόδου

      1 ) Καθημερινά από 09:00 - 12:00 έως τις 28 Ιουνίου 2019 και

      2 ) Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών

            κάθε Πέμπτη από 09:00 - 12:00

 

Β.  Οι κηδεμόνες των μαθητών που θα εγγραφούν στην Α΄τάξη

         του σχολικού έτους 2019 - 2020 μπορούν να κάνουν την εγγραφή

      1 ) Καθημερινά από 09:00 - 12:00 έως τις 28 Ιουνίου 2019

 

-----------------------------------------------