Πως γίνεται η εξέταση στα γραπτά εξεταζόμενα μαθήματα