Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων...

 

 

Από το 6ο Γυμνάσιο ανακοινώνεται ότι οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να ενημερώνονται για την πρόοδο των παιδιών τους ως εξής:

Για τους μαθητές των τμημάτων  Α1 και Α2  κάθε Δευτέρα        09.30 - 11.45.

Για τους μαθητές των τμημάτων  Α3 και Α4  κάθε Τρίτη             09.30 - 11.45.

Για τους μαθητές των τμημάτων  Β1 και Β2  κάθε  Τετάρτη       09.30 - 11.45.

Για τους μαθητές των τμημάτων  Β3 και Γ1  κάθε  Πέμπτη        09.30 - 11.45.

Για τους μαθητές των τμημάτων  Γ2 και Γ3  κάθε  Παρασκευή  09.30 - 11.45.

Οι καθηγητές που διδάσκουν σε κάθε τμήμα εμφανίζονται παρακάτω...

 

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: A1

 
Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Μαθηματικά ΤΑΣΙΟΥ Κ.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Βιολογία ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Γεωγραφία ΓΟΥΛΑ Κ.
* Ιστορία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ Μ.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΝΤΟΥΜΑΝΗ Μ.
* Γερμανικά ΚΟΥΚΙΟΥ Δ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.

Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Δευτέρα 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

 

 

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: A2

 
Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός  
----- Γενικής Παιδείας    
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.  
* Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.  
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.  
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.  
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.  
* Μαθηματικά ΣΟΥΚΙΑ Α.  
* Φυσική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.  
* Βιολογία ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.  
* Γεωγραφία ΣΟΥΚΙΑ Α.  
* Ιστορία ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.  
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.  
* Πληροφορική ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ Μ.  
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.  
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.  
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.  
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.  
----- Ξένων Γλωσσών    
* Αγγλικά ΝΤΟΥΜΑΝΗ Μ.  
* Γαλλικά ΚΑΛΤΣΟΥΔΗ Α.  
----- Επιλογής    
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.  
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Δευτέρα 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374  

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: A3

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Μαθηματικά ΜΑΚΡΑΚΗ Ζ.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Βιολογία ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Γεωγραφία ΓΟΥΛΑ Κ.
* Ιστορία ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ Μ.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΝΤΟΥΜΑΝΗ Μ.
* Γερμανικά ΚΟΥΚΙΟΥ Δ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Τρίτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374
   

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: A4

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΜΑΚΡΗ Π.
* Μαθηματικά ΣΟΥΚΙΑ Α.
* Φυσική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Βιολογία ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Γεωγραφία ΓΟΥΛΑ Κ.
* Ιστορία ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΝΤΟΥΜΑΝΗ Μ.
* Γαλλικά ΚΑΛΤΣΟΥΔΗ Α.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Τρίτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: B1

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΜΑΚΡΗ Π.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΜΑΚΡΗ Π.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Μαθηματικά ΤΑΣΙΟΥ Κ.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Γεωγραφία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Ιστορία ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α. - ΚΟΚΚΑΛΑΡΑ Μ.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
* Γαλλικά ΚΑΛΤΣΟΥΔΗ Α.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΣΤΑΘΑΚΗ Φ.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Τετάρτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: B2

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΜΑΚΡΗ Π.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΜΑΚΡΗ Π.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Μαθηματικά ΣΟΥΚΙΑ Α.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Γεωγραφία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Ιστορία ΜΑΚΡΗ Π.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
* Γερμανικά ΚΟΥΚΙΟΥ Δ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Τετάρτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: B3

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Μαθηματικά ΜΑΚΡΑΚΗ Ζ.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Γεωγραφία ΜΑΚΡΑΚΗ Ζ.
* Ιστορία ΜΑΚΡΗ Π.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α. - ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ρ.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Οικιακή Οικονομία ΓΟΥΛΑ Κ.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ Ε.
* Γαλλικά ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Πέμπτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: Γ1

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Ιστορία ΜΑΚΡΗ Π.
* Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Μ.
* Μαθηματικά ΜΑΚΡΑΚΗ Ζ.
* Φυσική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
* Γερμανικά ΚΟΥΚΙΟΥ Δ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Μ.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Πέμπτη 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: Γ2

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Ιστορία ΜΑΚΡΗ Π.
* Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Μ.
* Μαθηματικά ΜΑΚΡΑΚΗ Ζ.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Φυσική Αγωγή ΚΟΜΝΟΣ Α.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΓΑΡΙΜΠ-ΧΕΪΡ Ν.
* Γαλλικά ΚΑΛΤΣΟΥΔΗ Α.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΛΟΥΜΠΑΚΗ Σ.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Παρασκευή 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374
   

καθηγητές που διδάσκουν στοΤμήμα: Γ3

Μάθημα Διδάσκων εκπαιδευτικός
----- Γενικής Παιδείας  
* Θρησκευτικά ΜΠΟΓΛΟΥ Δ.
* Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.
* Αρχαία Ελληνική Γλώσσα ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.
* Γλωσσική Διδασκαλία ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.
* Νεοελληνική Λογοτεχνία ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ Β.
* Ιστορία ΜΩΡΑΙΤΟΥ Κ.
* Κοινωνική Πολιτική Αγωγή ΜΠΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Μ.
* Μαθηματικά ΣΟΥΚΙΑ Α.
* Φυσική ΠΑΠΑΡΓΥΡΗ Σ.
* Χημεία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Βιολογία ΛΙΑΚΟΣ Ι.
* Φυσική Αγωγή ΠΛΑΙΝΟΣ Χ.
* Μουσική ΖΑΓΟΡΗ Β.
* Καλλιτεχνικά ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Π.
* Πληροφορική ΚΑΡΕΤΣΟΣ Α.
* Τεχνολογία ΣΑΜΑΡΑ Ε.
----- Ξένων Γλωσσών  
* Αγγλικά ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε.
* Γαλλικά ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Μ.
----- Επιλογής  
* Βιωματικές Δράσεις - Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project ΣΑΜΑΡΑ Ε.
Οι καθηγητές του τμήματος θα ενημερώνουν τους γονείς κάθε Παρασκευή 09.30 - 11.45   Τηλέφωνο σχολείου 24210 46374