Ταξινόμηση νεφών

Ανάλογα με το ύψος στο οποίο σχηματίζονται τα νέφη ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό οργανισμό (W.M.O.,1957). Στη πρώτη ομάδα ανήκουν τα ανώτερα νέφη: Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα μεσαία νέφη όπως Altocumulus, Altostratus. Η τρίτη ομάδα είναι η ομάδα των χαμηλών νεφών, Stratus, Stratocumulus, Nimbostratus. Στη τέταρτη ομάδα ανήκουν τα νέφη ανοδικών ρευμάτων ή κατακόρυφης ανάπτυξης, Cumulus, Cumulonimbus.

 

Περισσότερα: Ταξινόμηση νεφών