Σύμφωνο αδελφοποίησης μεταξύ 6ου Γυμνασίου Βόλου και Liceo Classico ?de Bottis? di Torre del Greco

Υπογράφτηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2013 το σύμφωνο αδελφοποίησης του σχολείου μας με το  Liceo Classico “de Bottis” di Torre del Greco, με σκοπό την ανταλλαγή πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ανάμεσα στα δύο σχολεία.