Το Μικρασιατικό ζήτημα..

Εργασία των μαθητών της Τρίτης Τάξης, υπό την καθοδήγηση της Φιλολόγου Κας Σ. Λουμπάκη...