ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΒΟΛΟΥ

1) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

  α) Οι αδικαιολόγητες απουσίες  δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 64 όλο το χρόνο.

  β)  Το σύνολο των απουσιών (δικαιολογημένες –αδικαιολόγητες) είναι  114 όλο το  χρόνο, αλλά οι πάνω από τις 64 πρέπει να είναι  δικαιολογημένες. 

2)   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΑΠΟΥΣΙΩΝ

Η δικαιολόγηση των απουσιών γίνεται από τους Γονείς/Κηδεμόνες στη Διεύθυνση του Σχολείου.

α) Απουσίες μέχρι δύο ημερών που έγιναν για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους μπορούν να δικαιολογηθούν από τον Γονέα/Κηδεμόνα με αίτησή του στη Διεύθυνση του Σχολείου.

β) Ο Γονέας – Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογεί απουσίες μέχρι 10 μέρες όλο το χρόνο.

γ) Αν ο μαθητής απουσιάσει περισσότερο από δύο συνεχείς ημέρες, για τη δικαιολόγηση των απουσιών του απαιτείται  βεβαίωση γιατρού ή Νοσηλευτικού Ιδρύματος.

δ) Ο Γονέας – Κηδεμόνας προσκομίζει αυτοπροσώπως στο Σχολείο τα δικαιολογητικά των απουσιών το αργότερο  δέκα (10) μέρες από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο με αίτησή του.

3)  ΠΟΙΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ:

α)Μία ή περισσότερες απουσίες σε μια μέρα χωρίς την άδεια του Δ/ντή του Σχολείου.

β) Οι απουσίες της πρώτης και της τελευταίας ώρας του προγράμματος.

γ) Οι απουσίες που οφείλονται σε ομαδική απομάκρυνση των μαθητών.

4) ΕΙΣΟΔΟΣ –ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

α) Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από το σχολείο κατά τη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος για κανένα λόγο, χωρίς τη γραπτή άδεια από το Δ/ντή του σχολείου.

β) Δεν επιτρέπεται η είσοδος εξωσχολικών στο χώρο του σχολείου, καθώς και η οποιαδήποτε επαφή των μαθητών με εξωσχολικούς.

5) ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ:

Απαγορεύεται η κατοχή και  χρήση κινητού τηλεφώνου στο χώρο του σχολείου. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι 24210-46374 και οι γονείς μπορούν μέσω αυτού να επικοινωνούν με το σχολείο.

6) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η ώρα πρωινής προσέλευσης των μαθητών είναι 8.00π. μ. και οι μαθητές οφείλουν να είναι στο σχολείο την ώρα αυτή.

 Δεν πρέπει να εισέρχονται στο Γραφείο του Διευθυντή και των καθηγητών χωρίς σοβαρό λόγο. Τυχόν προβλήματα θα αναφέρονται στους εφημερεύοντες καθηγητές, οι οποίοι θα φροντίζουν για τη διευθέτησή τους κατά περίπτωση.

     Ο χώρος του σχολείου πρέπει να διατηρείται καθαρός, γιατί είναι δημόσια περιουσία. Οι μαθητές να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές και ζημιές, καθώς επίσης να μην καταστρέφουν τα βιβλία τους στο τέλος του σχολικού έτους. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στην περιουσία του σχολείου και του επιβάλλεται η ανάλογη τιμωρία. Επιπλέον οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά με δικά τους έξοδα. Ιδιαίτερα οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει να διατηρούνται καθαροί για λόγους υγείας.

     Οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν στο έργο του σχολείου. Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδειά τους, ιδιαίτερα όταν γίνεται αλλαγή αιθουσών στα ξενόγλωσσα μαθήματα. Τα παραπτώματα των μαθητών ελέγχονται και αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή ή το  Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 6ου Γυμνασίου Βόλου....