Η ώρα του κώδικα

Μάθετε προγραμματισμό παιζοντας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Ώρα του κώδικα κάνοντας κλικ στην παρακάτω εικόνα..