Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος - Επαλήθευση του νόμου του Ωμ

Η παρακάτω προσομοίωση βοηθά στην μελέτη και κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλμάτων και του νόμου του Ωμ. Ειναι ενσωματωμένη απο τον Ιστότοπο  του Πανεπιστημίου του Colorado και απαιτεί χρήση Java. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την προσομοίωση (κάνοντας κλικ στην εικόνα) δημιουργείστε το κύκλωμα του οποίου η σχηματική αναπαράσταση
φαίνεται παρακάτω.

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ? ΟΡΓΑΝΑ -ΥΛΙΚΑ
- Μπαταρία ( η τιμή της αλλάζει κάνοντας δεξί κλικ πάνω στην μπαταρία)
- Βολτόμετρο και αμπερόμετρο
- Αντιστάτης (π.χ. των 100Ω)  (κι εδώ  η τιμή  αλλάζει κάνοντας δεξί κλικ πάνω στον αντιστάτη)
- Λαμπάκι
- Καλώδια
- Διακόπτης

 

1. Για 6 τουλάχιστον διαφορετικές τιμές της τάσης τροφοδοσίας σημείωσε τις ενδείξεις των οργάνων μέτρησης και συμπλήρωσε τον ακόλουθο πίνακα.

Διαφορά Δυναμικού

σε Volt

Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος 

   σε  Ampere

Αντίσταση σε Ωμ     Μέση τιμή αντίστασης  
       
     
     
     
     
     

2. Στο χαρτί μιλιμετρέ που σου δίνεται σχεδίασε το διάγραμμα Ι-V.

 

Ποια η τιμή της αντίστασης που προκύπτει με τη βοήθεια του διαγράμματος; ..........................................................

 

3. Να βρεις με τη βοήθεια του διαγράμματος ποια θα ήταν η τιμή της έντασης του ρεύματος αν είχες τάση 4V. ............

 

4. Στη θέση του αντιστάτη βάλε το λαμπάκι και επανέλαβε τις μετρήσεις του βήματος  1 για 4 τουλάχιστον τιμές τις τάσης τροφοδοσίας και συμπλήρωσε τον παρακάτω  πίνακα.

Διαφορά Δυναμικού

σε Volt

Ένταση Ηλεκτρικού Ρεύματος 

   σε  Ampere

Αντίσταση σε Ωμ   
     
     
     
     
     
     

 

5. Το λαμπάκι ακολουθεί το νόμο του Ohm; Ναι η όχι και γιατί κατά τη γνώμη σου; ................................................