Ηλεκτρικό κύκλωμα και Διαφορά δυναμικού. Ένα υδραυλικό ανάλογο

Η έννοια της διαφοράς Δυναμικού, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή, ειδικά στο Γυμνάσιο. Οι παρακάτω εικόνες και το βίντεο που ακολουθεί έχουν στόχο την κατανόησή της.

 

 

 

Οι εικόνες είναι δανεισμένες απο το Ιστολόγιο Φυσικής ζητήματα....