Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος - Επαλήθευση του νόμου του Ωμ

Η παρακάτω προσομοίωση βοηθά στην μελέτη και κατανόηση των ηλεκτρικών κυκλμάτων και του νόμου του Ωμ. Ειναι ενσωματωμένη απο τον Ιστότοπο  του Πανεπιστημίου του Colorado και απαιτεί χρήση Java. 

Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την προσομοίωση (κάνοντας κλικ στην εικόνα) δημιουργείστε το κύκλωμα του οποίου η σχηματική αναπαράσταση
φαίνεται παρακάτω.

Περισσότερα: Προσομοίωση ηλεκτρικού κυκλώματος - Επαλήθευση του νόμου του Ωμ

Ηλεκτρικό κύκλωμα και Διαφορά δυναμικού. Ένα υδραυλικό ανάλογο

Η έννοια της διαφοράς Δυναμικού, είναι δύσκολο να γίνει κατανοητή, ειδικά στο Γυμνάσιο. Οι παρακάτω εικόνες και το βίντεο που ακολουθεί έχουν στόχο την κατανόησή της.

 

Περισσότερα: Ηλεκτρικό κύκλωμα και Διαφορά δυναμικού. Ένα υδραυλικό ανάλογο