ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Αφού έγινε η παρουσίαση του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούμε φέτος από τις καθηγήτριες μας ,κα Μπόγλου και κα Λουμπάκη(κλιματικές αλλαγές - βιώσιμη πόλη),ορίσαμε τους στόχους του προγράμματος.

  • Να γνωρίσουμε  τις σημασίες των εννοιών: κλίμα, κλιματικές αλλαγές στο παρελθόν και στο παρόν 
  • Να ανιχνεύσουμε  τις αιτίες που τα προκαλούν
  • Να συνειδητοποιήσουμε  τη σημασία  των επιπτώσεων  των παραπάνω για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον
  • Να αλλάξουμε  τις συνήθειες μας και να αποκτήσουμε οικολογική συνείδηση,  ώστε να κάνουμε την πόλη μας βιώσιμη

    Περισσότερα: ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ : ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Όταν τον Οκτώβρη του 2008 ξεκινήσαμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα ,δεν ευελπιστούσαμε σε τίποτα περισσότερο από μια πληροφόρηση γύρω από το θέμα .Στην πορεία όμως της έρευνας και ανάλυσης συνειδητοποιήσαμε το εύρος των θεμάτων που σχετίζονται με την παχυσαρκία (π.χ. διατροφή, σωματική άσκηση, καθημερινές συνήθειες, κληρονομικότητα, περιβάλλον), αλλά και το λόγο που οι επιστήμονες αποκαλούν την παχυσαρκία επιδημία του μέλλοντος.

Περισσότερα: ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού μελετήθηκε για πρώτη φορά το 1978 στη Νορβηγία και εννέα χρόνια μετά το 1987 εμφανίζεται ο όρος bullying σε πολλά επιστημονικά περιοδικά.

Στο φαινόμενο αυτό εμπλέκονται πολλά μέρη:

Περισσότερα: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ