Ταξινόμηση νεφών

Ανάλογα με το ύψος στο οποίο σχηματίζονται τα νέφη ταξινομούνται σε τέσσερις ομάδες σύμφωνα με την ταξινόμηση από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό οργανισμό (W.M.O.,1957). Στη πρώτη ομάδα ανήκουν τα ανώτερα νέφη: Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα μεσαία νέφη όπως Altocumulus, Altostratus. Η τρίτη ομάδα είναι η ομάδα των χαμηλών νεφών, Stratus, Stratocumulus, Nimbostratus. Στη τέταρτη ομάδα ανήκουν τα νέφη ανοδικών ρευμάτων ή κατακόρυφης ανάπτυξης, Cumulus, Cumulonimbus.

 

 

 

 

Ανώτερα νέφη.

Cirrus, Ci, Θύσσανοι.

    

Είναι νέφη λεπτά, ινώδη, με μεταξωτή όψη και συνήθως λευκά. Μοιάζουν σαν οριζόντια λευκά φτερά ή σαν δέσμη από λεπτά και λευκά νήματα ή και σαν αλογοουρές, λοφία, άγκιστρα.. Πριν από την ανατολή και την δύση του Ηλίου έχουν χρώμα κιτρινοκόκκινο και όταν ο Ήλιος βρεθεί κάτω από τον ορίζοντα παίρνουν χρώμα καφέ. Είναι τόσο λεπτοί που αν βρίσκονται μπροστά από τον δίσκο του οι ακτίνες του δεν εξασθενούν. Όταν παρασύρονται από τους ανέμους γίνονται κατσαροί. Οι Θύσσανοι σχηματίζονται σε ύψος 8.000 - 12.000 μέτρων με μικρή σχετικά οριζόντια έκταση. Αποτελούνται εξ ολοκλήρου από παγοκρυστάλλους.και είναι τα λευκότερα από όλα τα νέφη..

Cirrocumulus, Cc, θυσσανοσωρείτες.

Τα σύννεφα αυτά αποτελούνται από πολυάριθμες τούφες που εμφανίζονται σε σειρές, ομάδες, χωρίς σκιές. ΟΙ σχηματισμοί μοιάζουν με αυτούς που παρατηρούνται στη λεπτή άμμο του βυθού της θάλασσας ή των ερήμων. Το ύψος τους είναι μεγαλύτερο των 7 Km. Είναι νέφη λευκά και αποτελούνται από παγοκρύσταλλους.

   Cirrostratus, Cs, θυσσανοστρώματα.

 

Αποτελούνται από ένα λεπτό, ινώδη άσπρο πέπλο που σκεπάζει μέρος ή και ολόκληρο τον ουρανό. Πολλές φορές ο πέπλος αυτός είναι διάχυτος και δίνει στον ουρανό όψη γαλακτώδη. Οι ηλιακές ή σεληνιακές ακτίνες όταν περνούν μέσα από τα σύννεφα αυτά σχηματίζουν το φαινόμενο της άλως. Ο φωτεινός αυτός κύκλος είναι το αποτέλεσμα από την διάθλαση που υπόκεινται οι ακτίνες του Ήλιου ή της Σελήνης καθώς προσπίπτουν στους παγοκρυστάλλους τους.  Παρουσιάζονται σε ύψος μεγαλύτερο από 7 Km.Είναι ευδιάκριτα των άλλων επειδή σχηματίζουν πέπλο με μεγάλη έκταση. Όταν αρχίζουν να πυκνώνουν τότε συνήθως ακολουθεί βροχή.

 

Μεσαία νέφη.

Altocumulus,Ac, υψισωρείτες.

Παρουσιάζουν μορφή και διάταξη πλακόστρωτου που αποτελείται από σφαίρες λευκές, σφαίρες υπόφαιες με σκιασμένα ή όχι τμήματα. Το μεγαλύτερο ποσοστό τους αποτελείται από νεφοσταγονίδια, σε χαμηλές θερμοκρασίες σχηματίζονται και παγοκρύσταλλοι. Το ύψος τους είναι από τα 2 Km έως και 7 Km.

 

Altostratus, As, υψιστρώματα.

 

Τα νέφη αυτά αποτελούνται από ένα φαιό πέπλο που πολλές φορές σκεπάζει ολόκληρο τον ουρανό. Ο Ήλιος και η Σελήνη φαίνονται μέσα από τα σύννεφα αυτά όπως από θαμπό γυαλί. Όταν είναι πολύ πυκνά και το πέπλο πολύ σκοτεινό τότε τόσο ο Ήλιος όπως και η Σελήνη δεν φαίνονται καθόλου. Κυρίως αποτελούνται από νεφοσταγονίδια και σε χαμηλές θερμοκρασίες σχηματίζουν παγοκρυστάλλους. Περιέχουν νεφοσταγόνες και νιφάδες χιονιού. Είναι γενικά βροχοφόρα νέφη και δίνουν παρατεταμένη βροχόπτωση ή χιονόπτωση. Τα ύψη τους είναι μεγαλύτερα των 2Km.

 

Κατώτερα νέφη.

Stratus, St, Στρώματα.

 

Είναι γκρίζα σύννεφα με αρκετά ομοιόμορφη και χαμηλή βάση. Πολλές φορές αποκρύπτουν τις κορυφές χαμηλών λόφων ή κτιρίων. Στην περίπτωση που ο ήλιος είναι ορατός διαμέσου των λεπτών μερών τους η περίμετρό τους διαγράφεται με ακρίβεια. Τα νέφη που παρατηρούνται κατά τη χειμερινή περίοδο στις πλαγιές των βουνών αποτελούν κομμάτια αυτών των νεφών. Αποτελούνται από νεφοσταγονίδια και από τα νέφη αυτά πολλές φορές έχουμε ασθενής βροχή ψεκάδων.

Stratocumulus, Sc, Στρωματοσωρείτες.

Στρώματα τα οποία αποτελούνται από πλακούντες ή κυλίνδρους ασαφείς φαιούς με σκοτεινά τμήματα. Άλλοτε δεν επιτρέπουν να φανεί μέρος του ουρανού και άλλοτε επιτρέπουν μέρος αυτού. Αποτελούνται από νεφοσταγονίδια και παγοκρυστάλλους. Τα νέφη αυτά συνοδεύονται από ασθενής εντάσεως βροχή ή χιονόπτωση, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Τα ύψη στα οπία παρατηρούνται είναι μικρότερα των 2 Km.

 

Nimbostratus, Ns, Μελανοστρώματα

 

 

Είναι χαμηλά εκτεταμένα σύννεφα με σκοτεινό γκρίζο χρώμα και ασαφής βάση. Αποτελούνται από βροχοσταγόνες, παγοκρυστάλλους και νιφάδες χιονιού. Τα νέφη αυτά είναι τα πιο βροχοφόρα και η βροχή ή το χιόνι που προέρχεται από αυτά έχει μικρή ένταση αλλά μεγάλη διάρκεια. Παρατηρούνται σε ύψος μικρότερο των 2 Km.

 

 

Νέφη ανοδικών ρευμάτων ή κατακόρυφης ανάπτυξης.

 

Cumulus, Cu, Σωρείτες.

  

                                                                               

Νέφη πυκνά με κατακόρυφη ανάπτυξη. Έχουν χρώμα υπόλευκο ή φαιό και εμφανίζονται σαν σωροί από βαμβάκι ή ως σειρές από βουνά. Η βάση τους είναι ομαλή ενώ η κορυφή σχηματίζει θόλο με στρογγυλές προεξοχές. Τα φωτιζόμενα από τον ήλιο τμήματα είναι εκθαμβωτικά λευκά, λόγω της ισχυρής ανάκλασης των ηλιακών ακτίνων. Δημιουργούνται συνήθως με αίθριο καιρό, όταν οι ανοδικές κινήσεις του αέρα είναι ισχυρές. Αποτελούνται από νεφοσταγονίδια και σε περίπτωση μεγάλης κατακόρυφης ανάπτυξης δίνουν βροχή μεγάλων βροχοσταγόνων.

 

Cumulunimbus, Cb, Σωρειτομελανίες.

    

 

Τα σύννεφα αυτά έχουν πολύ μεγάλο όγκο και μεγάλη κατακόρυφη ανάπτυξη. Μοιάζουν με πύργους και βουνά. Η κορυφή τους μπορεί να ξεπεράσει τα 12Km. Το ανώτερό τους τμήμα είναι σχεδόν πάντα πεπλατυσμένο και σχεδόν λείο, μοιάζει με αμόνι. Αποτελούνται από υδροσταγονίδια και μόνο το ανώτερό τους μέρος έχει παγοκρυστάλλους. Η βάση τους είναι είναι οριζόντια και εμφανίζεται σε μικρά ύψη από το έδαφος. Είναι πολύ ογκώδη έχουν ισχυρά ηλεκτρικά φορτία, είναι καταιγιδοφόρα νέφη. Χαρακτηριστικό των νεφών είναι τα ηλεκτρικά φαινόμενα που παρατηρούνται τόσο μέσα σε αυτά όσο και στο περιβάλλον τους. Τα ηλεκτρικά φορτία διανέμονται πολύ ανώμαλα κα ι οι ανοδικές όπως και οι καθοδικές κινήσεις σε αυτά είναι πολύ ισχυρές. Δίνουν ραγδαίες βροχές που συνοδεύονται μερικές φορές από χαλάζι.