Άνοιγμα προσφορών ταξ. γραφείων για εκδρομή στο Ναύπλιο

Σας Ανακοινώνουμε ότι την Παρασκευή 24/03/2016 ανοίχθηκαν οι προσφορές τριών ταξιδιωτικών πρακτορείων για την προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδρομή του σχολείου μας στο Ναύπλιο. Οι προσφορές φαίνονται παρακάτω.