Ανακοίνωση Ένωσης Γονέων για καταλήψεις

Από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων λάβαμε και δημοσιεύουμε την ανακοίνωση που επισυνάπτεται.