Οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Ενημερωτικό υλικό που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας, ενόψει της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων. Το υλικό αυτό που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, και μαθητές περιέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με το Covid-19 και τα συμπτώματα της νόσου, τους τρόπους μετάδοσης, τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας τρίτων κ.α.